Akdeniz Üniversitesi

Animasyonu görebilmeniz için flash player kurulu olmalıdır.

Kuruluş Amacı

Ekosfer merkezli bir yaklaşımla, doğal ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesi, doğal kaynakların ekolojik ilkelere uygun olarak kullanılmasının sağlanması, her türden çevre kirliliğinin önlenmesi için stratejiler geliştirilmesi, projeler üretilmesi ve uygulanması, politikalar geliştirilmesi, raporlar hazırlanması, çevre bilinci kapsamında ekolojik düşünme alışkanlığının geliştirilmesi ve yaşama biçimine dönüştürülmesi, ekolojik ahlakın yaygınlaştırılması için Üniversite içi ve dışında eğitim- öğretim ve yayın çalışmalarında bulunulması, araştırma ve uygulama çalışmalarında uzaktan algılama tekniklerinin kullanımının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, çok kapsamlı olan ekoloji ve Çevre Bilimleri konularında yörenin özelliklerini dikkate alarak Karst ve Speoloji araştırmaları, güneş ve güneş enerjisi araştırmaları, su kaynakları araştırmaları, bitki kaynakları araştırmaları, toprak kaynakları araştırmaları, inşa edilmiş ekosistemler araştırmaları, atık yönetimi araştırmaları, atmosfer araştırmaları, deniz bilimleri araştırmaları, hayvan kaynakları araştırmaları vb. çalışma grupları kurarak bilgi ve teknoloji üretimini hızlandırmak.

Sayfa Özeti: Kuruluş Amacı

Anahtar Kelimeler: