Akdeniz Üniversitesi

Animasyonu görebilmeniz için flash player kurulu olmalıdır.

Çevre Hizmet Ödülleri Yönergesi

 • Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri (ÇHÖ), ortak yaşamımızı ve geleceğimizi çok yakından ilgilendiren çevre değerlerinin korunması ve kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayabilmek, bu yönde ve alanda çalışan kişi kurum ve kuruluşları desteklemek amacıyla verilmektedir.
 • Ödülle ilgili tüm çalışmalar A.Ü Mühendislik Fakültesi ve Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKÇAM) tarafından ortaklaşa yürütülmektedir.
 • Ödüller her yıl 22 Nisan Dünya Günü'nde, Akdeniz Üniversitesinde düzenlenen bir törenle hak edenlere verilmektedir. Gerekli görüldüğünde, ödül töreni günü yönetim kurulu tarafından değiştirilebilir.
 • Ödüller Türkiye, Antalya ve Akdeniz Üniversitesi ölçeklerinde, bir önceki yıl içinde çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesine hizmet etmiş, katkı sağlamış kişi, kurum ve kuruluşlara verilmektedir.
 • Üniversite Öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilmiş, çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesine katkı sağlayan bilimsel çalışmalar da ÇHÖ kapsamında değerlendirilmekte ve her yıl, dosya ile önerilen bir bilim insanına Çevre Bilim Hizmet Ödülü verilebilmektedir.
 • Ödüle kişi, kurum ya da kuruluşlar kendi adlarına başvurabilecekleri gibi, diğer kişi, kurum ve kuruluşları da aday olarak gösterebilirler.
 • Ayni kişi, kurum ya da kuruluş, her ölçek için ayrı ayrı aday önerebilir.
 • Manevi değeri olan ödül Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünün bir plaketi ve resmi teşekkür yazısından oluşmaktadır.
 • Ödüle kişi kurum ve kuruluşlar, hazırlayacakları ve belirlenen son baş vuru tarihinden önce duyuruda belirtilen adreslere ulaştıracakları dosyalarla baş vurabilmektedirler. Değerlendirme çalışmaları AKÇAM'a sunulan öneri dosya içerikleri üzerinden gerçekleştirilmektedir.
 • Öneri dosyalarının değerlendirilmesi ve ödüle hak kazananların belirlenmesi A.Ü Mühendislik Fakültesi ile AKÇAM Yönetim Kurulları ve yönetim kurullarının davet edeceği uzmanlardan oluşan bir kurul tarafından gerçekleştirilmektedir.
 • Değerlendirme kurulu sunulan öneri dosyalarının içeriğini esas alır. Dosya içeriklerinden dosya sunucuları sorumludur.
 • Değerlendirme kurulu ödülü kişi ya da kurumlar arasında paylaştırabileceği gibi, ödüle değer aday bulamaması durumunda ödül vermeyebilir. Çoğunlukla karar veren kurulun kararlarına itiraz edilemez.
 • Sonuçlar AKÇAM Yönetim Kurulu tarafından ilgililere ve kamuoyuna duyurulur.
 • Bu yönerge AKÇAM yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Sayfa Özeti: Ödül Yönergesi

Anahtar Kelimeler: