Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödül Başvuruları-2018

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ÇEVRE HİZMET ÖDÜLLERİ-2018

Çevre değerlerini koruyup geliştirmenin en etkin yolu kötüyü cezalandırma değil, iyiyi ödüllendirmektir. Gelin katkılarınızla iyi örnekleri ön plana çıkararak çevre değerlerimize sahip çıkalım.
“Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri-2018” için örnek adaylar önerelim.
Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri her yıl, Türkiye, Antalya ve Akdeniz Üniversitesi ölçeklerinin yanı sıra Bilim Onur, Bilim Hizmet, Bilim Teşvik ve Özel Ödül kategorilerinde, bir önceki yıl içinde çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesine hizmet etmiş kişi, kurum ve kuruluşlara verilmektedir.
Bu yıl 22.si gerçekleştirilecek olan “Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri–2018” için başvurular 1 Şubat 2019 – 1 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılabilecektir. Değerlendirmeler sunulan gerekçeli dosyaların incelenmesi üzerinden yapıldığından, bilgi ve belgeleri içeren 1 adet fiziki dosya ile birlikte fiziki dosya içeriğinin yüklendiği 1 (bir) adet CD veya Taşınabilir Bellek ile başvurulması gerekmektedir.

2018 yılı içinde
 Akdeniz Üniversitesi Ölçeği
 Antalya Ölçeği
 Türkiye Ölçeği
o Kamu kurumları
o Özel sektör
 Bilim Onur Ödülü
 Bilim Hizmet Ödülü
 Bilim Teşvik Ödülü (< 35 yaş bilim insanları)
 Özel Ödül
ölçeklerinde çevre ve ekoloji değerlerinin korunması ve geliştirilmesine hizmet etmiş kişi, kurum ve kuruluşlar (kendiniz ve kendi kuruluşunuz dahil) hakkında hazırlayacağınız öneri dosyalarını ulaştırmanız yeterlidir. Kişi ya da kurumlar ödül kategorilerinde aday da önerebilirler.
Öneri dosyalarının 1 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 17:00’ ye kadar aşağıdaki adrese elden ya da posta yoluyla ulaştırılması gerekmektedir. Sonuçlar http://akcam.akdeniz.edu.tr adresinde duyurulacaktır.
Akdeniz Üniversitesi
Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Kampus
07058 Antalya
Tel: 0242-310 2089/2090/6526 Faks: 2275360
Bilgi:
http://akcam.akdeniz.edu.tr
akcam@akdeniz.edu.tr

Prof.. Dr. Şule Orman
Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama
Merkez Müdürü

0

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinin görevi, toplum ve çevre sağlığını tehdit edebilecek her türlü problemi oluşmadan önlemek, mevcut sorunları tespit etmek ve çözümler bulmaktır. Gönüllülerin katılımına imkan veren projelerimiz ile çalışmalarımıza dinamizm katmayı ve çevre sorunlarına olan toplumsal farkındalığı arttırmayı hedeflemektedir. Temiz çevrenin bir toplumsal hak olduğunun bilincinde olan merkezimiz ayrıca şehrimizin önemli geçim kaynaklarından olan tarım ve turizmin de sürdürülebilmesinin bu ilkelere sıkı sıkıya bağlı olduğunu anlatmayı kendine görev bilmiştir. Üniversitemizin sanat, bilim ve teknoloji alanındaki tecrübelerini çevre sorunlarının tespiti ve çözümü konusunda etkili şekilde kullanarak hem bölgemiz için hem de ülkemiz için örnek teşkil etmeyi istemektedir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi çözüm üretmede üniversitesinin kurumsal tecrübe ve imkanlarını en son evrensel yöntemler ile birlikte kullanacaktır. Merkez, çevre sorunları ile ilgili çalışmaları hızlandıracak ve disiplinler arası çalışmalar yapmaya imkan sağlayan bir platform görevi görecektir. Her yıl geleneksel olarak verdiği çevre hizmet ödüllerini teşvik ve takdir amacıyla kullanarak yeni çevre gönüllülerini cesaretlendirecektir. Çevre sorunlarının tespiti ve boyutlarını ortaya koymada gerekli laboratuvar hizmetlerini gerçekleştirerek sorunların ve çözümlerin bilimsel zeminde tartışılmasına imkan sağlayacaktır. Her yaştan gönüllülere çevre eğitimi vererek toplumsal bilinci arttırmanın yanında çevre ile ilgili yayınlar üreterek mümkün olan en çok insana ulaşacaktır. İhtiyaç duyulduğunda sahip olduğu tecrübeyi paylaşmayı vazife bilecektir. Ulusal ve uluslar arası kuruluşlar ile birlikte yürüteceği çevre projeleri ile çözüme katkı sağlamanın yanında tecrübe değişimine imkan sağlayacaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs /Antalya
Tel: 00902422275360
Tel: