UNESCO-SEMEP
UNESCO-SEMEP PROJESİ
SOUTH EASTERN MEDITERRANEAN ENVIRONMENT PROJECT
GÜNEY DOĞU AKDENİZ ÇEVRE PROJESİ
 • UNESCO VE İLGİLİ ÜLKELERİN EĞİTİM BAKANLIKLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜR.
 • ÜLKEMİZDE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VE UNESCO 1995 YILINDAN BU YANA BU PROJEYİ YÜRÜTMEKTEDİR.
 • 2014 YILINA KADAR ULUSAL KOORDİNATÖRLÜĞÜ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (AKÇAM) TARAFINDAN YÜRÜTÜLMÜŞTÜR.

SEMEP NEDİR?

 • SEMEP GÖNÜLLÜ BİR ÇEVRE EĞİTİMİ ÇALIŞMASIDIR.
 • SEMEP KESİNLİKLE BİR YARIŞMA DEĞİLDİR. SEMEP ÖNCELİĞİ YEREL VE ULUSAL SORUNLARA VERİR FAKAT YEREL, ULUSAL VE ULUSLARARASI HER TÜRDE ÇALIŞMA BİRLİĞİNİ DESTEKLER.
 • SEMEP BİLGİYİ DOĞRUDAN ALIP AKTARMAYI DEĞİL BİLGİYİ KEŞFETMEYİ TEMEL ALIR.
 • YAŞAYARAK ÖĞRENME AMAÇLANIR.
 • ETKİLİ EĞİTİM TEKNİKLERİ UYGULANIR.

SEMEP’İN ÇALIŞMA BİÇİMİ

 • UNESCO TARAFINDAN HER YIL BİR TEMA BELİRLENİR.
 • TEMA ULUSAL KOORDİNATÖRLERE BİLDİRİLİR.
 • ULUSAL KOORDİNATÖRLER KONULARI BÖLGE KOORDİNATÖRLERİNE BİLDİRİR.
 • BÖLGE KOORDİNATÖRLERİ BÖLGE OKULLARI İLE TEMA DOĞRULTUSUNDA YIL BOYUNCA ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜR.
 • YIL SONUNDA DEĞERLENDİRME YAPILIR.
 • YIL İÇERİSİNDE DE ULUSLARARASI İLETİŞİM SÜREKLİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLİR.

SEMEP ÜLKELERİ

 • TÜRKİYE
 • BULGARİSTAN
 • ARNAVUTLUK
 • MALTA
 • İTALYA
 • ROMANYA
 • İSRAİL
 • ÜRDÜN
 • FİLİSTİN
 • MISIR
 • HIRVATİSTAN
 • SLOVENYA
 • KIBRIS
 • LÜBNAN

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinin görevi, toplum ve çevre sağlığını tehdit edebilecek her türlü problemi oluşmadan önlemek, mevcut sorunları tespit etmek ve çözümler bulmaktır. Gönüllülerin katılımına imkan veren projelerimiz ile çalışmalarımıza dinamizm katmayı ve çevre sorunlarına olan toplumsal farkındalığı arttırmayı hedeflemektedir. Temiz çevrenin bir toplumsal hak olduğunun bilincinde olan merkezimiz ayrıca şehrimizin önemli geçim kaynaklarından olan tarım ve turizmin de sürdürülebilmesinin bu ilkelere sıkı sıkıya bağlı olduğunu anlatmayı kendine görev bilmiştir. Üniversitemizin sanat, bilim ve teknoloji alanındaki tecrübelerini çevre sorunlarının tespiti ve çözümü konusunda etkili şekilde kullanarak hem bölgemiz için hem de ülkemiz için örnek teşkil etmeyi istemektedir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi çözüm üretmede üniversitesinin kurumsal tecrübe ve imkanlarını en son evrensel yöntemler ile birlikte kullanacaktır. Merkez, çevre sorunları ile ilgili çalışmaları hızlandıracak ve disiplinler arası çalışmalar yapmaya imkan sağlayan bir platform görevi görecektir. Her yıl geleneksel olarak verdiği çevre hizmet ödüllerini teşvik ve takdir amacıyla kullanarak yeni çevre gönüllülerini cesaretlendirecektir. Çevre sorunlarının tespiti ve boyutlarını ortaya koymada gerekli laboratuvar hizmetlerini gerçekleştirerek sorunların ve çözümlerin bilimsel zeminde tartışılmasına imkan sağlayacaktır. Her yaştan gönüllülere çevre eğitimi vererek toplumsal bilinci arttırmanın yanında çevre ile ilgili yayınlar üreterek mümkün olan en çok insana ulaşacaktır. İhtiyaç duyulduğunda sahip olduğu tecrübeyi paylaşmayı vazife bilecektir. Ulusal ve uluslar arası kuruluşlar ile birlikte yürüteceği çevre projeleri ile çözüme katkı sağlamanın yanında tecrübe değişimine imkan sağlayacaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs /Antalya
Tel: 00902422275360
Tel: