Tarihçe

Merkezimiz; Ekosfer merkezli bir yaklaşımla, doğal ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesi, doğal kaynakların ekolojik ilkelere uygun olarak kullanılmasının sağlanması, her türden çevre kirliliğinin önlenmesi için stratejiler geliştirilmesi, projeler üretilmesi ve uygulanması, politikalar geliştirilmesi, raporlar hazırlanması, çevre bilinci kapsamında ekolojik düşünme alışkanlığının geliştirilmesi ve yaşama biçimine dönüştürülmesi amacıyla 1991 yılında kurulmuştur.

Merkezin Kuruluşu : 29.05.1991

Kurucu Müdür : Dr. Tuncay Neyişçi

Kuruluş Yeri : Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kampus, Antalya

Kuruluşundan İtibaren Görev Yapan Müdürler;

  • Dr.Tuncay NEYİŞÇİ            :   1991 – 1995
  • Doç. Dr. Bülent TOPKAYA:   1995 – 1996
  • Doç. Dr. Tuncay  NEYİŞÇİ :   1996 -2008
  • Prof.Dr. BülentTOPKAYA :    2008 -2016
  • Prof. Dr. Can ERTEKİN     :   2016- 2018
  • Prof. Dr Şule ORMAN        :   2018  -……….

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinin görevi, toplum ve çevre sağlığını tehdit edebilecek her türlü problemi oluşmadan önlemek, mevcut sorunları tespit etmek ve çözümler bulmaktır. Gönüllülerin katılımına imkan veren projelerimiz ile çalışmalarımıza dinamizm katmayı ve çevre sorunlarına olan toplumsal farkındalığı arttırmayı hedeflemektedir. Temiz çevrenin bir toplumsal hak olduğunun bilincinde olan merkezimiz ayrıca şehrimizin önemli geçim kaynaklarından olan tarım ve turizmin de sürdürülebilmesinin bu ilkelere sıkı sıkıya bağlı olduğunu anlatmayı kendine görev bilmiştir. Üniversitemizin sanat, bilim ve teknoloji alanındaki tecrübelerini çevre sorunlarının tespiti ve çözümü konusunda etkili şekilde kullanarak hem bölgemiz için hem de ülkemiz için örnek teşkil etmeyi istemektedir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi çözüm üretmede üniversitesinin kurumsal tecrübe ve imkanlarını en son evrensel yöntemler ile birlikte kullanacaktır. Merkez, çevre sorunları ile ilgili çalışmaları hızlandıracak ve disiplinler arası çalışmalar yapmaya imkan sağlayan bir platform görevi görecektir. Her yıl geleneksel olarak verdiği çevre hizmet ödüllerini teşvik ve takdir amacıyla kullanarak yeni çevre gönüllülerini cesaretlendirecektir. Çevre sorunlarının tespiti ve boyutlarını ortaya koymada gerekli laboratuvar hizmetlerini gerçekleştirerek sorunların ve çözümlerin bilimsel zeminde tartışılmasına imkan sağlayacaktır. Her yaştan gönüllülere çevre eğitimi vererek toplumsal bilinci arttırmanın yanında çevre ile ilgili yayınlar üreterek mümkün olan en çok insana ulaşacaktır. İhtiyaç duyulduğunda sahip olduğu tecrübeyi paylaşmayı vazife bilecektir. Ulusal ve uluslar arası kuruluşlar ile birlikte yürüteceği çevre projeleri ile çözüme katkı sağlamanın yanında tecrübe değişimine imkan sağlayacaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs /Antalya
Tel: 00902422275360
Tel: