Önceki Yıllarda Yapılan Etkinlikler

KAPAKLARDAN ENGELLERE YOL YAPALIM KAMPANYASI

Kampanyada 2010 yılı sonu itibarı ile yaklaşık 1.5 ton kapak toplanmış olup Finike’de bulunan bir plastik firmasına satılmıştır.

Kapakların satışından elde edilen gelirin yanı sıra çok sayıda hayırseverin yapmış olduğu nakdi bağışlar ile temin edilen tekerlekli sandalyeler Şubat ayı içerisinde Olbia A salonunda yapılan toplantıda ihtiyaç sahiplerinin temsilcilerine teslim edilmiştir.

3 Kasım 2011 tekerlekli sandalye teslim töreni

25 Mayıs 2012 tekerlekli sandalye teslim töreni

 

ATIK PİL TOPLAMA KAMPANYASI

Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Çevre Mühendisliği Bölümü ile Ekoloji Kulübü işbirliğinde, Üniversitemiz merkez yerleşkesinde düzenlenen atık pil toplama kampanyası devam etmektedir.

Üniversitemiz ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) arasında imzalanmış olan protokol kapsamında, temin edilmiş olan toplama bidonları tüm birimlerimizde  ekli listede belirtilen noktalara yerleştirilmiştir. Düzenli olarak toplanan piller cinslerine göre ayrılıp, tartıldıktan sonra bertaraf edilmek üzere TAP’a gönderilmektedir.

FOTOĞRAF SERGİSİ

“Antalya’da İlkbahar ve Çevre”  2017

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinin görevi, toplum ve çevre sağlığını tehdit edebilecek her türlü problemi oluşmadan önlemek, mevcut sorunları tespit etmek ve çözümler bulmaktır. Gönüllülerin katılımına imkan veren projelerimiz ile çalışmalarımıza dinamizm katmayı ve çevre sorunlarına olan toplumsal farkındalığı arttırmayı hedeflemektedir. Temiz çevrenin bir toplumsal hak olduğunun bilincinde olan merkezimiz ayrıca şehrimizin önemli geçim kaynaklarından olan tarım ve turizmin de sürdürülebilmesinin bu ilkelere sıkı sıkıya bağlı olduğunu anlatmayı kendine görev bilmiştir. Üniversitemizin sanat, bilim ve teknoloji alanındaki tecrübelerini çevre sorunlarının tespiti ve çözümü konusunda etkili şekilde kullanarak hem bölgemiz için hem de ülkemiz için örnek teşkil etmeyi istemektedir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi çözüm üretmede üniversitesinin kurumsal tecrübe ve imkanlarını en son evrensel yöntemler ile birlikte kullanacaktır. Merkez, çevre sorunları ile ilgili çalışmaları hızlandıracak ve disiplinler arası çalışmalar yapmaya imkan sağlayan bir platform görevi görecektir. Her yıl geleneksel olarak verdiği çevre hizmet ödüllerini teşvik ve takdir amacıyla kullanarak yeni çevre gönüllülerini cesaretlendirecektir. Çevre sorunlarının tespiti ve boyutlarını ortaya koymada gerekli laboratuvar hizmetlerini gerçekleştirerek sorunların ve çözümlerin bilimsel zeminde tartışılmasına imkan sağlayacaktır. Her yaştan gönüllülere çevre eğitimi vererek toplumsal bilinci arttırmanın yanında çevre ile ilgili yayınlar üreterek mümkün olan en çok insana ulaşacaktır. İhtiyaç duyulduğunda sahip olduğu tecrübeyi paylaşmayı vazife bilecektir. Ulusal ve uluslar arası kuruluşlar ile birlikte yürüteceği çevre projeleri ile çözüme katkı sağlamanın yanında tecrübe değişimine imkan sağlayacaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs /Antalya
Tel: 00902422275360
Tel: