Çevre Hizmet Ödülleri

 

Çevre Hizmet Ödülleri 2018

Türkiye Ölçeği Çevre Hizmet Ödülü ECZACIBAŞI “Blue Life ve Seramik Atıkların Alternatif Hammadde Olarak Kullanımı “projelerinden dolayı
MİMSAN Belediye Şehir Çöplerinden Enerji Santrali Yapım  çalışmalarından dolayı
DURUL BAKAN (SANATÇI) Doğa Atıklarından Yapmış Olduğu Sanat Eserlerinden  dolayı
Antalya Ölçeği Çevre Hizmet Ödülü KUMLUCA ANADOLU LİSESİ Atık Yağ Toplama projelerinden  dolayı
ÖZEL ANTALYA KOLEJİ Antalya’mda Atıktan Sanata projelerinden  dolayı
SUENO HOTELS Çevreci Otel Yönetimi çalışmalarından dolayı
Akdeniz Üniversitesi Ölçeği Çevre Hizmet Ödülü TOPLUMSAL DUYARLILIK VE KATKI PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Çevre Temizliği Temalı projelerinden dolay
Bilim Onur Ödülü Prof. Dr. TUNCAY DÖĞEROĞLU Çevre Bilimine yönelik gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası ölçekteki çalışmalarından dolayı
Prof. Dr. BÜLENT TOPKAYA Çevre Bilimine yönelik gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası ölçekteki çalışmalarından dolayı
Prof. Dr. OSMAN YALDIZ Çevre Bilimine yönelik gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası ölçekteki çalışmalarından dolayı
Bilim Hizmet Ödülü Doç. Dr. DİDEM OKUTMAN TAŞ Çevre Bilimine yönelik gerçekleştirdiği ulusal ve Uluslararası ölçekteki çalışmalarından dolayı
Çevre Özel Ödülü UZMAN DİYETİSYEN DİLARA KOÇAK Sıfır Atık Sıfır Açlık Proje destekçisi olarak çevre bilincinin gelişmesine yönelik yapmış olduğu katkılardan dolayı
Çevre Teşvik Ödülü SİGARA MÜCADELE KURULU Çevre ve Toplum Sağlığı çalışmalarından dolayı

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinin görevi, toplum ve çevre sağlığını tehdit edebilecek her türlü problemi oluşmadan önlemek, mevcut sorunları tespit etmek ve çözümler bulmaktır. Gönüllülerin katılımına imkan veren projelerimiz ile çalışmalarımıza dinamizm katmayı ve çevre sorunlarına olan toplumsal farkındalığı arttırmayı hedeflemektedir. Temiz çevrenin bir toplumsal hak olduğunun bilincinde olan merkezimiz ayrıca şehrimizin önemli geçim kaynaklarından olan tarım ve turizmin de sürdürülebilmesinin bu ilkelere sıkı sıkıya bağlı olduğunu anlatmayı kendine görev bilmiştir. Üniversitemizin sanat, bilim ve teknoloji alanındaki tecrübelerini çevre sorunlarının tespiti ve çözümü konusunda etkili şekilde kullanarak hem bölgemiz için hem de ülkemiz için örnek teşkil etmeyi istemektedir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi çözüm üretmede üniversitesinin kurumsal tecrübe ve imkanlarını en son evrensel yöntemler ile birlikte kullanacaktır. Merkez, çevre sorunları ile ilgili çalışmaları hızlandıracak ve disiplinler arası çalışmalar yapmaya imkan sağlayan bir platform görevi görecektir. Her yıl geleneksel olarak verdiği çevre hizmet ödüllerini teşvik ve takdir amacıyla kullanarak yeni çevre gönüllülerini cesaretlendirecektir. Çevre sorunlarının tespiti ve boyutlarını ortaya koymada gerekli laboratuvar hizmetlerini gerçekleştirerek sorunların ve çözümlerin bilimsel zeminde tartışılmasına imkan sağlayacaktır. Her yaştan gönüllülere çevre eğitimi vererek toplumsal bilinci arttırmanın yanında çevre ile ilgili yayınlar üreterek mümkün olan en çok insana ulaşacaktır. İhtiyaç duyulduğunda sahip olduğu tecrübeyi paylaşmayı vazife bilecektir. Ulusal ve uluslar arası kuruluşlar ile birlikte yürüteceği çevre projeleri ile çözüme katkı sağlamanın yanında tecrübe değişimine imkan sağlayacaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs /Antalya
Tel: 00902422275360
Tel: